Porządek w dokumentach jest na wagę złota – sprawy pracownicze

Kategorie Urządzenia biurowe

Zapisywać czas pracy

Ewidencja czasu pracowników może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. Ta kwestia bardzo różnie wygląda w różnych firmach. Zwykle w dużych zakładach pracy pracownicy po przyjściu do firmy odbijają kartę – przykładają kartę do specjalnie wyznaczonego w tym celu miejsca. Wszystko automatycznie, elektronicznie, zapisuje się w systemie. Poza odbiciem karty pracownik nie musi nic robić. Jeżeli danego dnia jego odbicie nie zostanie zanotowane, a jednocześnie nie wpłynie żadna karta urlopowa czy też zwolnienie chorobowe, na pewno kierownik bądź osoba z kadr będzie dążyć do wyjaśnienia sytuacji. Dlatego pracownik musi jedynie pamiętać o zabieraniu ze sobą karty każdego dnia do pracy.

Małe firmy, duże firmy

W małych firmach często ewidencja czasu pracy https://www.unicard.pl/rejestracja-czasu-pracy to po prostu specjalnie przygotowana w tym celu kartka papieru, gdzie pracownicy po przyjściu do firmy składają swoje podpisy na dowód, że tego dnia są w pracy. Zarówno prowadzenie papierowej ewidencji, jak też notowanie wszystkiego w arkuszu kalkulacyjnym lub w ogóle – zautomatyzowanie całego procesu, ma swoje wady i ma swoje zalety. To wszystko zależy od oczekiwań, od przyzwyczajeń osób, które są odpowiedzialne za prowadzenie tej ewidencji. Tak czy inaczej, trzeba prowadzić ją rzetelnie, aby na koniec miesiąca wszystko było jasne. Pracownicy muszą przecież otrzymać za swoją ciężką pracę wynagrodzenie finansowe. Dlatego lepiej mieć porządek w papierach. Ewidencja czasu pracy jest bardzo ważnym dokumentem! Nie wolno pomijać znaczenia ewidencji czasu pracy!